Support

Sanácia hál

PEM Upgrade

Pre každého podnikateľa nastane čas, aby sa zamyslel nad vekom a stavom svojej prevádzkovej budovy.

Sanácia budov ja na rade aj v prípade, ak sa účel budovy bude meniť.

PEM vynoví vašu jestvujúcu budovu

 • Fasády a strechy

• Ploché strechy

• Plechové strechy

• Strechy s cementovláknitou krytinou

Berieme do úvahy vašu budovu ako celok

• Vodotesnosť

• Tepelnotechnické vlastnosti

• Stavebnú fyziku

• Statika

s ohľadom na stav techniky.

 

Pestavba hál

PEM obmena

Vaše podnikanie sa môže neustále meniť. Vaše existujúce prevádzkové vybavenie sa môže s budúcimi výzvami neustále vyvýjať. Či už sú to štrukturálne zmeny objektu napr. ( rozdelenie vnútorného priestoru plošne alebo vyškovo, pripadne osadenie vnútorného žeriavu, atď. ) alebo je to harmonické rozšírenie. Tým expertiv firmy PEM Vám ponúka technicky a ekonomicky najoptimálnejšie vyvážené riešenia.